Regulatory effects of Glycyrrhiza uralensis strips on population abundances and biocontrol function of Hippodamia variegata
Jiang Yan, Song Bingmei, Chen Xin, Li Haobin, Wang Dongmei, Ahtam Uwais, Pan Hongsheng
Cotton Science . 2023, (1): 39 -50 .  DOI: 10.11963/cs20220034