Genome-wide identification and expression analysis of LTPG gene family in Gossypium hirsutum L.
Wu Cuicui, Xiao Shuiping, Xia Zhi, Ren Wenbin, Ren Xiang, Zhang Xianliang
Cotton Science . 2023, (1): 1 -16 .  DOI: 10.11963/cs20220064